Projektledning

Projektledning och projekteringsledning

Byggkonstruktören har lång erfarenhet av projektledning. Våra kunder är stora internationella företag som vi hjälper att lyckas i såväl stora som små projekt.

Genom ett strukturerat arbetssätt skapar vi förutsättningar för att projekten uppnår uppställda mål och krav gällande ekonomi, tid och KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö).

Projektledningen leder arbetet med kalkylering, planering, organisation, projektering, inköp, ledning, samordning och kontroll av åtaganden och genomförande av byggprojekt. Vidare svarar projektledningen för upprättandet av de handlingar och juridiska dokument som styr ett byggprojekt.

Projektledaren deltar vid upphandling av projektörer och entreprenörer. Under utförandefasen ansvarar projektledaren för planering, administration, ekonomi och samordning. Vi följer upp tidplaner, arbetsmiljöfrågor, mål och ekonomi.
​​​​​​​
I och med att projektledaren arbetar nära kunden anpassar vi oss efter dennes kvalitets- och ledningssystem, men i det fall detta saknas har Byggkonstruktören egna rutiner och mallar för en lyckad projektledning.

När projekten kommer igång hjälper vi under projekteringsfasen till med projekteringsledning och ekonomisk uppföljning.
Byggkonstruktörens projekteringsledare har stor erfarenhet av visuell projektering med Symetri Collaborations (tidigare Apricon) digitala verktyg. Granskningsrutiner sker enligt BEAst (Byggbranschens elektroniska Affärsstandard).

I produktionsskedet hjälper vi till med byggledning.

Byggledaren är beställarens förlängda arm under produktionsfasen genom att vara närvarande på byggarbetsplatsen. Byggledaren följer upp tider, ekonomi och kvalitet genom att ha tät kontakt med beställare och entreprenören.

Kontakta oss

info@byggkonstruktoren.se

Skicka gärna ett mail, vi svarar så fort vi kan

026-18 88 10

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt.

Under uppbyggnad

Vår sida är för närvarande under uppbyggnad och därför visas Lorem Ipsum på vissa ställen. 

Vi jobbar frenetiskt med att uppdatera de sista texterna och hoppas på Er förståelse.